Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebuBrowse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

T

TABLE OF PYTHAGORAS

Dekanomický čtverec

TASTING EXERCISE

Chuťové lahvičky

TEEN BEAD BOX

Krabička s perlami k Seguinově tabulce I.

TEEN BOARDS 11-19

Seguinova tabulka I. (od 11 do 19)

TEETHER BALL

Kousátko

TENS BEAD BOX

Krabička s perlami k Seguinově tabulce II.

TENS BOARDS 11-99

Seguinova tabulka II. (od 11 do 99)

THE CENTISIMAL FRAME

Setinová kružnice

The Discovery of the Child

Objevování dítěte

THE FARM

Farma se zvířaty

The Secret of Childhood

Tajuplné dětství

The Story of Numbers

Příběh čísel

The Story of Writing

Příběh písma

THEOREM OF PYTHAGORAS

Pythagorova věta

THERMIC BOTTLES

Teplotní lahvičky

THERMIC TABLETS

Teplotní destičky

THREAD RING

Provlékací kruh

Three-part cards

třísložkové karty

Three-period lesson

trojstupňová výuka; třífázová lekce

Toddler

Batole (6 měsíců - 2,5 let)

TODDLER IMBUCARE BOX WITH KNITTED BALL

Box na vkládání háčkovaného míčku

TODDLER IMBUCARE PEG BOX

Box na vkládání válečků do otvorů

TONE BAR MALLET

Palička ke zvukovým hranolům

TONE BARS SET

Zvukové hranoly - metalofon

Touch boards

Hmatové desky

Touch tablets

Hmatové destičky

TRIANGLE INSCRIBED IN CIRCLE

Kovový trojúhelník v kruhu

TRIANGULAR BASED PRISM

Trojboký hranol

TRIANGULAR BASED PYRAMID

Trojboký jehlan

TRINOMIAL CUBE

trinomická krychle