Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebuBrowse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

P

PARTS OF THE FLAG NOMENCLATURE CARDS

Popisky k pojmenovávání částí vlajky

Peace and tranquility

klid a ticho

Peace Education

Výchova k míru

Peace rose

květina míru

PIN FLAG STAND

Stojan, do kterého lze zapíchnout vlajky zemí

PINK TOWER

Růžová věž

Planes of Development

Postupné úrovně vzdělávání (český překlad Od dětství k dospívání)

PLANETS OF THE SOLAR SYSTÉM

Planety sluneční soustavy

Polarization of attention

polarizace pozornosti (vysoká míra koncentrace na jeden jev)

POLITICAL MAP

Politická mapa

POSITIVE, COMPARATIVE, SUPERLATIVE

Stupňování přídavných jmen

POWER OF THREE CUBE

Krychle pro výpočet třetí mocniny

POWER OF TWO CUBE

Krychle pro výpočet druhé mocniny

Practical Life

Praktický život

Prepared environment

připravené prostředí

Presentation; Present a lesson

Prezentace; představení lekce

PRESSURE CYLINDERS

Tlakové válečky

PRINT

Tiskací písmo

PRISM

HRANOL

PUNCH-OUT-PIN

Razidlo (děrovač)

PUZZLE BIRD

Puzzle – pták

PUZZLE FISH

Puzzle – ryba

PUZZLE FROG

Puzzle – žába

PUZZLE HORSE

Puzzle – kůň

PUZZLE MAP OF THE WORLD PARTS

Puzzle – světadíly

PUZZLE MAPS CABINET

Kabinet na Puzzle mapy

PUZZLE MAPS STAND

Stojan na Puzzle mapy

PUZZLE TURTLE

Puzzle – želva

PYTHAGORAS BOARD

Pythagorova tabule