Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebuBrowse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

N

NAIL BOARD

Hřebíčková deska

NEGATIVE SNAKE GAME

Záporná hadí hra

Nido (=Nest)

Název pro montessori zařízení pro děti do 2,5 let (jesle)

Nomenclature cards

Karty

Normalization

normalizace; internalizace M. principů a pravidel

Noun

Podstatné jméno

NUMBER RODS

Červeno-modré tyče

NUMBER TILES

Čísla k Barevné tabuli pro násobení víceciferných činitelů

NUMERALS AND SIGNS

Dřevěné číslice a matematická znaménka