Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebuBrowse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

M

Mat / rug

podložka/ kobereček

Material

pomůcka; materiál

Mathematical Mind

matematická mysl

METAL INSETS

Kovové útvary

METAL INSETS STANDS

Poličky pro Kovové útvary

METAL SQUARES

Kovové čtverce

METAL TRIANGLES

Kovové trojúhelníky

METAL VOLUME CONTAINERS

Kovová objemová tělesa

Mixed-age classes

věkově smíšené třídy

MONTESSORI AREAS

OBLASTI MONTESSORI

MONTESSORI TERMS

MONTESSORI POJMY

Morning circle

ranní kruh, elipsa (MŠ a ZŠ)

MOVABLE ALPHABET

Pohyblivá abeceda

MULTIPLES OF NUMBERS TABLES

Sešity s tabulkou čísel 1 – 100

MULTIPLES TABLES

Sešity přehledů násobení

MULTIPLICATION BOARD SET

Dřevěná tabulka k násobení

MULTIPLICATION SNAKE GAME

Násobící hadí hra

MULTIPLICATION WORKING CHARTS

Prstové tabulky k násobení

MULTIPLICATION WORKING CHARTS PROBLEM SLIPS

Sada příkladů k Prstovým tabulkám k násobení

MUSIC SIGNS AND NOTES

Hudební znaky a noty ke cvičením se zvonky

MYSTERY BAG

Stereognostický sáček