Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebuBrowse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

L

LABELS

Popisky

LACING FRAME

Zapínací rám s tkaničkou

LAND & WATER FORMS

Tvary pevniny a vodních ploch

LARGE BEAD FRAME

Velké počítadlo

LEAF CARDS

Karty s tvary listů

Lesson / presentation

lekce (úvod do učiva)/ úvodní prezentace

LIST OF FACTORS TABLES

Sešity přehledů dělitelů

LOCATION COLOR SET

Poznávání států

LONG DIVISION

Velké dělení

LONG RODS

Červené tyče

Lower Elementary (Lower El) (6-9)

1. - 3. ročník