Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebuBrowse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

H

HEMISPHERE MAPS AND LABELS SET

Sada 4 map světových polokoulí

HEXAGONAL BASED PRISM

Šestiboký hranol

HOOK AND EYE FRAME

Zapínací rám s háčky a očky

HORIZONTAL DOWEL VARIATION - SERPENTINE

Kroužek na vlnitém zahnutém kolíku

HORIZONTAL DOWEL VARIATION - STRAIGHT

Kroužek na kolíku zahnutém do pravého úhlu

HUNDRED BOARD

Stovková tabule