Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebuBrowse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

G

GARDEN BROOM

Zahradní koště

GEOMETRIC CABINET

Geometrická komoda

GEOMETRIC CABINET LABELS

Popisky ke Geometrické komodě

GEOMETRIC CABINET MATCHING CARDS

Karty s obrázky a popisky ke Geometrické komodě

GEOMETRIC CABINET TRIANGLE LABELS

Popisky k částem trojúhelníků z Geometrické komody

GEOMETRIC CARDS

Karty ke Geometrickým tělesům

GEOMETRIC HIERARCHY OF NUMBER

Milionová krychle

GEOMETRIC PLANE FIGURES

Průměty ke Geometrickým tělesům

GEOMETRIC SOLIDS

Geometrická tělesa

GEOMETRIC SOLIDS BASKET

Košík na Geometrická tělesa

GEOMETRIC STICK MATERIAL

Geometrický konstrukční materiál

GLUE/PAINT JAR

Sklenička na lepidlo nebo barvu

GLUE/PASTE BOX

Tác pro nácvik lepení

GOLDEN BEADS

Zlatý perlový materiál

GRAMMAR EXERCISES

Gramatická cvičení

GRAMMAR SYMBOL TILES

Velké symboly slovních druhů

GRAMMAR SYMBOLS

Větné členy

GREENBOARDS

Zelená tabule

Guidance

provázení