Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebuBrowse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

D

DECIMAL CHECKER BOARD

Barevná tabule pro násobení desetinnými čísly

DECIMAL FRACTION BOARD

Tabulka k Desetinným číslům

DECIMAL FRACTION EXERCISE

Kostičky pro počítání s destinnými čísly

DECIMAL STAMP GAME

Desetinná známková hra

DETECTIVE ADJECTIVE EXERCISE

Barevné trojúhelníky k procvičování přídavných jmen

DETECTIVE ADJECTIVE EXERCISE COMMANDS

Sada úkolů k Barevným trojúhelníkům k procvičování přídavných jmen

Directress (Guide)

průvodce - Montessori název pro učitele

DISCS ON HORIZONTAL DOWEL

Kroužky na vodorovném kolíku

DISCS ON VERTICAL DOWEL

Kroužky na svislém kolíku

DISKS ON A VERTICAL DOWEL

Barevné kroužky na kolíku

DIVISION TABLES

Kartičky k dělení

DIVISION TABLES BOOKLET

Listy s příklady k dělení

DIVISION WORKING CHARTS

Prstové tabulky k dělení

DIVISION WORKING CHARTS PROBLEM SLIPS

Sada příkladů k Prstovým tabulkám k dělení

DOT EXERCISE

Bodová hra

DRESSING FRAMES STAND

Stojan na zapínací rámy

DUST BRUSH

Smetáček

DUST PAN

Lopatka na smetí