Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebuBrowse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

C

CABINET FOR ANIMAL PUZZLES

Komoda pro puzzle živočichů

CABINET FOR BOTANY PUZZLES

Komoda pro botanická puzzle

Casa dei Bambini, Children's House

Dům dětí (zařízení pro předškolní děti založené MM)

CHART FOR MEASUREMENT

Tabulka pro výpočet délky

CHECKER BOARD

Barevná tabule pro násobení víceciferných činitelů

CHECKER BOARD BEADS

Korálky k Barevné tabuli pro násobení víceciferným činitelem

CIRCLES, SQUARES AND TRIANGLES

Barevné kruhy, čtverce a trojúhelníky

CLOCK EXERCISES

Určování času

CLOCK WITH MOVABLE HANDS

Hodiny s pohyblivými ručičkami

COLOR TABLETS

Barervné destičky

COLORED COUNTING BARS

Barevné počítací tyčinky

Coming of Human Beings

Příchod lidí

Coming of Life

Příchod života na Zemi

Coming of the Universe and the Earth (God with No Hands)

Příběh o vzniku Vesmíru (Bůh, který nemá ruce)

COMMANDS FOR THE GEOMETRIC SOLIDS

Sada úkolů ke Geometrickým tělesům

Community circle

komunitní kruh (gymnázium)

CONE

Kužel

CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS

Spojky a předložky

CONSTRUCTIVE BLUE TRIANGLES

Modré konstrukční trojúhelníky

CONSTRUCTIVE TRIANGLES

Konstrukční trojúhelníky

Control of error

kontrola chyby

Cosmic

Kosmická výchova; přír. - spol. disciplíny

COUNTERS

Žetony

CUBES ON VERTICAL DOWEL

Kostky na kolíku

CUBING MATERIAL

Krychlový materiál

CURSIVE

Psací písmo

CUT OUT NUMERALS

Číslice

Cutting exercises

Cvičení na stříhání

CUTTING/SCISSOR TRAY

Tác pro nácvik stříhání

CYLINDER

válec