Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebuBrowse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL

I

INTERLOCKING DISKS

Propojené disky

INTRODUCTION DECIMAL SYSTÉM

Devítková hra

K

Kindergarten (K)

předškolní ročník (5 let)

Knobbed cylinders

Válečky s úchyty

KNOBLESS CYLINDERS

Válečky bez úchytů

L

LABELS

Popisky

LACING FRAME

Zapínací rám s tkaničkou

LAND & WATER FORMS

Tvary pevniny a vodních ploch

LARGE BEAD FRAME

Velké počítadlo

LEAF CARDS

Karty s tvary listů

Lesson / presentation

lekce (úvod do učiva)/ úvodní prezentace

LIST OF FACTORS TABLES

Sešity přehledů dělitelů

LOCATION COLOR SET

Poznávání států

LONG DIVISION

Velké dělení

LONG RODS

Červené tyče

Lower Elementary (Lower El) (6-9)

1. - 3. ročník

M

Mat / rug

podložka/ kobereček

Material

pomůcka; materiál

Mathematical Mind

matematická mysl

METAL INSETS

Kovové útvary

METAL INSETS STANDS

Poličky pro Kovové útvary

METAL SQUARES

Kovové čtverce

METAL TRIANGLES

Kovové trojúhelníky

METAL VOLUME CONTAINERS

Kovová objemová tělesa

Mixed-age classes

věkově smíšené třídy

MONTESSORI AREAS

OBLASTI MONTESSORI

MONTESSORI TERMS

MONTESSORI POJMY

Morning circle

ranní kruh, elipsa (MŠ a ZŠ)

MOVABLE ALPHABET

Pohyblivá abeceda

MULTIPLES OF NUMBERS TABLES

Sešity s tabulkou čísel 1 – 100

MULTIPLES TABLES

Sešity přehledů násobení

MULTIPLICATION BOARD SET

Dřevěná tabulka k násobení

MULTIPLICATION SNAKE GAME

Násobící hadí hra

MULTIPLICATION WORKING CHARTS

Prstové tabulky k násobení

MULTIPLICATION WORKING CHARTS PROBLEM SLIPS

Sada příkladů k Prstovým tabulkám k násobení

MUSIC SIGNS AND NOTES

Hudební znaky a noty ke cvičením se zvonky

MYSTERY BAG

Stereognostický sáček

N

NAIL BOARD

Hřebíčková deska

NEGATIVE SNAKE GAME

Záporná hadí hra

Nido (=Nest)

Název pro montessori zařízení pro děti do 2,5 let (jesle)

Nomenclature cards

Karty

Normalization

normalizace; internalizace M. principů a pravidel

Noun

Podstatné jméno

NUMBER RODS

Červeno-modré tyče

NUMBER TILES

Čísla k Barevné tabuli pro násobení víceciferných činitelů

NUMERALS AND SIGNS

Dřevěné číslice a matematická znaménka

O

OBJECT PERMANENCE BOX WITH DRAWER

"Nic se neztratí“ - šuplík

OBJECT PERMANENCE BOX WITH TRAY

"Nic se neztratí“ - ohrádka

OUTLINE MAP

Slepá mapa

OVOID

Ovoid

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL