Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebuBrowse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL

E

EVOLUTION TIME LINE

Časový přehled evoluce

F

FABRIC BOX

Krabice s látkami

FARM TABLE

Stůl pro Farmu

FINGER PUPPETS

Prstoví maňásci

Five Great Lessons

Pět velkých příběhů

FLAT BEAD FRAME

Počítadlo k násobení

FRACTION CABINET

Komoda pro zlomky

FRACTION CIRCLES

Zlomky

FRACTION CIRCLES STANDS

Podstavec na zlomky

FRACTION LABLES

Štítky ke Zlomkům

FRACTION PROBLEMS

Příklady ke Zlomkům

FRACTION SKITTLES

Zlomkové kuželky

Freedom of choice

svoboda volby; svobodná volba

Freedom of movement

svoboda pohybu

Freedom within limits

svoboda v rámci hranic

From Childhood to Adolescence

Od dětství k dospívání

G

GARDEN BROOM

Zahradní koště

GEOMETRIC CABINET

Geometrická komoda

GEOMETRIC CABINET LABELS

Popisky ke Geometrické komodě

GEOMETRIC CABINET MATCHING CARDS

Karty s obrázky a popisky ke Geometrické komodě

GEOMETRIC CABINET TRIANGLE LABELS

Popisky k částem trojúhelníků z Geometrické komody

GEOMETRIC CARDS

Karty ke Geometrickým tělesům

GEOMETRIC HIERARCHY OF NUMBER

Milionová krychle

GEOMETRIC PLANE FIGURES

Průměty ke Geometrickým tělesům

GEOMETRIC SOLIDS

Geometrická tělesa

GEOMETRIC SOLIDS BASKET

Košík na Geometrická tělesa

GEOMETRIC STICK MATERIAL

Geometrický konstrukční materiál

GLUE/PAINT JAR

Sklenička na lepidlo nebo barvu

GLUE/PASTE BOX

Tác pro nácvik lepení

GOLDEN BEADS

Zlatý perlový materiál

GRAMMAR EXERCISES

Gramatická cvičení

GRAMMAR SYMBOL TILES

Velké symboly slovních druhů

GRAMMAR SYMBOLS

Větné členy

GREENBOARDS

Zelená tabule

Guidance

provázení

H

HEMISPHERE MAPS AND LABELS SET

Sada 4 map světových polokoulí

HEXAGONAL BASED PRISM

Šestiboký hranol

HOOK AND EYE FRAME

Zapínací rám s háčky a očky

HORIZONTAL DOWEL VARIATION - SERPENTINE

Kroužek na vlnitém zahnutém kolíku

HORIZONTAL DOWEL VARIATION - STRAIGHT

Kroužek na kolíku zahnutém do pravého úhlu

HUNDRED BOARD

Stovková tabule

I

IMBUCARE BOARD WITH DISK

Deska s otvorem k prostrkávání disku

IMBUCARE BOARD WITH KNITTED BALL

Deska s otvorem k prostrkávání háčkovaného míčku

IMBUCARE BOX WITH KNITTED BALLS

Zavěšování háčkovaných míčků

Independence

samostatnost; sebeobsluha

Individual approach

individuální přístup

INDOOR BROOM

Koště

Infant

Kojenec (0-6 měs)

INSCRIBED & CONCENTRIC FIGURES

Vepsané a soustředné tvary

INSCRIBED & CONCENTRIC FIGURES, METAL

Vepsané a soustředné kovové tvary

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL