Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebuBrowse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL

C

CHART FOR MEASUREMENT

Tabulka pro výpočet délky

CHECKER BOARD

Barevná tabule pro násobení víceciferných činitelů

CHECKER BOARD BEADS

Korálky k Barevné tabuli pro násobení víceciferným činitelem

CIRCLES, SQUARES AND TRIANGLES

Barevné kruhy, čtverce a trojúhelníky

CLOCK EXERCISES

Určování času

CLOCK WITH MOVABLE HANDS

Hodiny s pohyblivými ručičkami

COLOR TABLETS

Barervné destičky

COLORED COUNTING BARS

Barevné počítací tyčinky

Coming of Human Beings

Příchod lidí

Coming of Life

Příchod života na Zemi

Coming of the Universe and the Earth (God with No Hands)

Příběh o vzniku Vesmíru (Bůh, který nemá ruce)

COMMANDS FOR THE GEOMETRIC SOLIDS

Sada úkolů ke Geometrickým tělesům

Community circle

komunitní kruh (gymnázium)

CONE

Kužel

CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS

Spojky a předložky

CONSTRUCTIVE BLUE TRIANGLES

Modré konstrukční trojúhelníky

CONSTRUCTIVE TRIANGLES

Konstrukční trojúhelníky

Control of error

kontrola chyby

Cosmic

Kosmická výchova; přír. - spol. disciplíny

COUNTERS

Žetony

CUBES ON VERTICAL DOWEL

Kostky na kolíku

CUBING MATERIAL

Krychlový materiál

CURSIVE

Psací písmo

CUT OUT NUMERALS

Číslice

Cutting exercises

Cvičení na stříhání

CUTTING/SCISSOR TRAY

Tác pro nácvik stříhání

CYLINDER

válec

D

DECIMAL CHECKER BOARD

Barevná tabule pro násobení desetinnými čísly

DECIMAL FRACTION BOARD

Tabulka k Desetinným číslům

DECIMAL FRACTION EXERCISE

Kostičky pro počítání s destinnými čísly

DECIMAL STAMP GAME

Desetinná známková hra

DETECTIVE ADJECTIVE EXERCISE

Barevné trojúhelníky k procvičování přídavných jmen

DETECTIVE ADJECTIVE EXERCISE COMMANDS

Sada úkolů k Barevným trojúhelníkům k procvičování přídavných jmen

Directress (Guide)

průvodce - Montessori název pro učitele

DISCS ON HORIZONTAL DOWEL

Kroužky na vodorovném kolíku

DISCS ON VERTICAL DOWEL

Kroužky na svislém kolíku

DISKS ON A VERTICAL DOWEL

Barevné kroužky na kolíku

DIVISION TABLES

Kartičky k dělení

DIVISION TABLES BOOKLET

Listy s příklady k dělení

DIVISION WORKING CHARTS

Prstové tabulky k dělení

DIVISION WORKING CHARTS PROBLEM SLIPS

Sada příkladů k Prstovým tabulkám k dělení

DOT EXERCISE

Bodová hra

DRESSING FRAMES STAND

Stojan na zapínací rámy

DUST BRUSH

Smetáček

DUST PAN

Lopatka na smetí

E

Early Childhood

předškolní věk (2,5 - 6)

ELLIPSOID

Elipsoid

ELLIPSSOIDS ON SMALL PEGS

Dřevěné elipsoidy na kolících

EQUIVALENT FIGURE MATERIAL

Kovové tvary stejného obsahu

Erdkinder

Děti země - název pro Montessori Secondary program (12-15)

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL