Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebuBrowse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
ALL

3

3-hour uninterrupted Montessori work cycle

3 hodinový nepřerušovaný prac. cyklus (blok)

3D OBJECT FITTING EXERCISE

Vkládání krychle, vejce a koule

A

Absorbent Mind

absorbující mysl

ADDITION SNAKE GAME

Sčítací hadí hra

ADDITION STRIP BOARD

Sčítací proužková tabule

ADDITION WORKING CHARTS

Sčítací prstové tabulky

ADDITION WORKING CHARTS PROBLEM SLIPS

Sada příkladů ke Sčítacím prstovým tabulkám

Adjective

Přídavné jméno

AGE LEVELS

VĚKOVÉ ÚROVNĚ

ALGEBRAIC BINOMIAL CUBE

Algebraická binomická krychle

ALGEBRAIC PEG BOARD

Kolíčková tabulka k odmocňování

ANIMAL NAMES

Rodiny zvířat

ANIMALS AND THEIR GROUPS

Zvířata a jejich skupiny

ANIMALS AND THEIR HOMES

Zvířata a jejich domov

ANIMALS AND THEIR SOUNDS

Zvířata a jejich zvuky

ANIMALS AND THEIR YOUNG

Zvířata a jejich mláďata

ANIMALS OF THE WORLD

Zvířata světadílů

B

BALLS ON SMALL PEGS

Dřevěné koule na kolících

BANK GAME

Bankovní hra

BARIC TABLETS

Hmotnostní destičky

BEAD HOUSES

Korálkové domečky

BEAD MATERIAL CABINET

Kabinet pro Barevné korálkové řetězy

BELL / TONE BAR CABINET

Stolek pod Sadu zvonků / pod Zvukové hranoly

BELL DAMPER

Tlumič na zvonky

BELL MALLET

Palička na zvonky

BELLS MUSIC STRIP BOARDS

Pásy s notovými zápisy

BELLS SET

Sada zvonků

BELLS STAFF BOARD

Deska s číslovanou notovou osnovou

BINOMIAL CUBE

Binomická krychle

BLACK RIBBON

Černá stuha

BLACKBOARD ERASER

Houba na tabuli

BLINDFOLD

Páska na zakrytí očí

Books

Knihy

BOTANY CABINET

Botanická komoda

BOTANY PUZZLE: FLOWER

Puzzle – květ

BOTANY PUZZLE: LEAF

Puzzle – list

BOTANY PUZZLE: ROOT

Puzzle – kořen

BOTANY PUZZLE: TREE

Puzzle – strom

BOW TYING FRAME

Zapínací rám se stuhami

BOX WITH BINS

Krabička se třemi přihrádkami

BOX WITH SLIDING LID

Box s posuvným víkem

BRAIDING BOARD

Copánek

BROWN STAIR

Hnědé schody

BRUSH FOR GLUE

Štětec na lepidlo

BUCKLING FRAME

Zapínací rám s řemínky s přezkou

BUTTONING FRAME WITH LARGE BUTTONS

Zapínací rám s velkými knoflíky

BUTTONING FRAME WITH SMALL BUTTONS

Zapínací rám s malými knoflíky

C

CABINET FOR ANIMAL PUZZLES

Komoda pro puzzle živočichů

CABINET FOR BOTANY PUZZLES

Komoda pro botanická puzzle

Casa dei Bambini, Children's House

Dům dětí (zařízení pro předškolní děti založené MM)

CHART FOR MEASUREMENT

Tabulka pro výpočet délky

CHECKER BOARD

Barevná tabule pro násobení víceciferných činitelů

CHECKER BOARD BEADS

Korálky k Barevné tabuli pro násobení víceciferným činitelem

CIRCLES, SQUARES AND TRIANGLES

Barevné kruhy, čtverce a trojúhelníky

CLOCK EXERCISES

Určování času

CLOCK WITH MOVABLE HANDS

Hodiny s pohyblivými ručičkami

COLOR TABLETS

Barervné destičky

COLORED COUNTING BARS

Barevné počítací tyčinky

Coming of Human Beings

Příchod lidí

Coming of Life

Příchod života na Zemi

Coming of the Universe and the Earth (God with No Hands)

Příběh o vzniku Vesmíru (Bůh, který nemá ruce)

COMMANDS FOR THE GEOMETRIC SOLIDS

Sada úkolů ke Geometrickým tělesům

Community circle

komunitní kruh (gymnázium)

CONE

Kužel

CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS

Spojky a předložky

CONSTRUCTIVE BLUE TRIANGLES

Modré konstrukční trojúhelníky

CONSTRUCTIVE TRIANGLES

Konstrukční trojúhelníky

Control of error

kontrola chyby

Cosmic

Kosmická výchova; přír. - spol. disciplíny

COUNTERS

Žetony

CUBES ON VERTICAL DOWEL

Kostky na kolíku

CUBING MATERIAL

Krychlový materiál

CURSIVE

Psací písmo

CUT OUT NUMERALS

Číslice

Cutting exercises

Cvičení na stříhání

CUTTING/SCISSOR TRAY

Tác pro nácvik stříhání

CYLINDER

válec

D

DECIMAL CHECKER BOARD

Barevná tabule pro násobení desetinnými čísly

DECIMAL FRACTION BOARD

Tabulka k Desetinným číslům

DECIMAL FRACTION EXERCISE

Kostičky pro počítání s destinnými čísly

DECIMAL STAMP GAME

Desetinná známková hra

DETECTIVE ADJECTIVE EXERCISE

Barevné trojúhelníky k procvičování přídavných jmen

DETECTIVE ADJECTIVE EXERCISE COMMANDS

Sada úkolů k Barevným trojúhelníkům k procvičování přídavných jmen

Directress (Guide)

průvodce - Montessori název pro učitele

DISCS ON HORIZONTAL DOWEL

Kroužky na vodorovném kolíku

DISCS ON VERTICAL DOWEL

Kroužky na svislém kolíku

DISKS ON A VERTICAL DOWEL

Barevné kroužky na kolíku

DIVISION TABLES

Kartičky k dělení

DIVISION TABLES BOOKLET

Listy s příklady k dělení

DIVISION WORKING CHARTS

Prstové tabulky k dělení

DIVISION WORKING CHARTS PROBLEM SLIPS

Sada příkladů k Prstovým tabulkám k dělení

DOT EXERCISE

Bodová hra

DRESSING FRAMES STAND

Stojan na zapínací rámy

DUST BRUSH

Smetáček

DUST PAN

Lopatka na smetí

E

Early Childhood

předškolní věk (2,5 - 6)

ELLIPSOID

Elipsoid

ELLIPSSOIDS ON SMALL PEGS

Dřevěné elipsoidy na kolících

EQUIVALENT FIGURE MATERIAL

Kovové tvary stejného obsahu

Erdkinder

Děti země - název pro Montessori Secondary program (12-15)

EVOLUTION TIME LINE

Časový přehled evoluce

F

FABRIC BOX

Krabice s látkami

FARM TABLE

Stůl pro Farmu

FINGER PUPPETS

Prstoví maňásci

Five Great Lessons

Pět velkých příběhů

FLAT BEAD FRAME

Počítadlo k násobení

FRACTION CABINET

Komoda pro zlomky

FRACTION CIRCLES

Zlomky

FRACTION CIRCLES STANDS

Podstavec na zlomky

FRACTION LABLES

Štítky ke Zlomkům

FRACTION PROBLEMS

Příklady ke Zlomkům

FRACTION SKITTLES

Zlomkové kuželky

Freedom of choice

svoboda volby; svobodná volba

Freedom of movement

svoboda pohybu

Freedom within limits

svoboda v rámci hranic

From Childhood to Adolescence

Od dětství k dospívání

G

GARDEN BROOM

Zahradní koště

GEOMETRIC CABINET

Geometrická komoda

GEOMETRIC CABINET LABELS

Popisky ke Geometrické komodě

GEOMETRIC CABINET MATCHING CARDS

Karty s obrázky a popisky ke Geometrické komodě

GEOMETRIC CABINET TRIANGLE LABELS

Popisky k částem trojúhelníků z Geometrické komody

GEOMETRIC CARDS

Karty ke Geometrickým tělesům

GEOMETRIC HIERARCHY OF NUMBER

Milionová krychle

GEOMETRIC PLANE FIGURES

Průměty ke Geometrickým tělesům

GEOMETRIC SOLIDS

Geometrická tělesa

GEOMETRIC SOLIDS BASKET

Košík na Geometrická tělesa

GEOMETRIC STICK MATERIAL

Geometrický konstrukční materiál

GLUE/PAINT JAR

Sklenička na lepidlo nebo barvu

GLUE/PASTE BOX

Tác pro nácvik lepení

GOLDEN BEADS

Zlatý perlový materiál

GRAMMAR EXERCISES

Gramatická cvičení

GRAMMAR SYMBOL TILES

Velké symboly slovních druhů

GRAMMAR SYMBOLS

Větné členy

GREENBOARDS

Zelená tabule

Guidance

provázení

H

HEMISPHERE MAPS AND LABELS SET

Sada 4 map světových polokoulí

HEXAGONAL BASED PRISM

Šestiboký hranol

HOOK AND EYE FRAME

Zapínací rám s háčky a očky

HORIZONTAL DOWEL VARIATION - SERPENTINE

Kroužek na vlnitém zahnutém kolíku

HORIZONTAL DOWEL VARIATION - STRAIGHT

Kroužek na kolíku zahnutém do pravého úhlu

HUNDRED BOARD

Stovková tabule

I

IMBUCARE BOARD WITH DISK

Deska s otvorem k prostrkávání disku

IMBUCARE BOARD WITH KNITTED BALL

Deska s otvorem k prostrkávání háčkovaného míčku

IMBUCARE BOX WITH KNITTED BALLS

Zavěšování háčkovaných míčků

Independence

samostatnost; sebeobsluha

Individual approach

individuální přístup

INDOOR BROOM

Koště

Infant

Kojenec (0-6 měs)

INSCRIBED & CONCENTRIC FIGURES

Vepsané a soustředné tvary

INSCRIBED & CONCENTRIC FIGURES, METAL

Vepsané a soustředné kovové tvary

INTERLOCKING DISKS

Propojené disky

INTRODUCTION DECIMAL SYSTÉM

Devítková hra

K

Kindergarten (K)

předškolní ročník (5 let)

Knobbed cylinders

Válečky s úchyty

KNOBLESS CYLINDERS

Válečky bez úchytů

L

LABELS

Popisky

LACING FRAME

Zapínací rám s tkaničkou

LAND & WATER FORMS

Tvary pevniny a vodních ploch

LARGE BEAD FRAME

Velké počítadlo

LEAF CARDS

Karty s tvary listů

Lesson / presentation

lekce (úvod do učiva)/ úvodní prezentace

LIST OF FACTORS TABLES

Sešity přehledů dělitelů

LOCATION COLOR SET

Poznávání států

LONG DIVISION

Velké dělení

LONG RODS

Červené tyče

Lower Elementary (Lower El) (6-9)

1. - 3. ročník

M

Mat / rug

podložka/ kobereček

Material

pomůcka; materiál

Mathematical Mind

matematická mysl

METAL INSETS

Kovové útvary

METAL INSETS STANDS

Poličky pro Kovové útvary

METAL SQUARES

Kovové čtverce

METAL TRIANGLES

Kovové trojúhelníky

METAL VOLUME CONTAINERS

Kovová objemová tělesa

Mixed-age classes

věkově smíšené třídy

MONTESSORI AREAS

OBLASTI MONTESSORI

MONTESSORI TERMS

MONTESSORI POJMY

Morning circle

ranní kruh, elipsa (MŠ a ZŠ)

MOVABLE ALPHABET

Pohyblivá abeceda

MULTIPLES OF NUMBERS TABLES

Sešity s tabulkou čísel 1 – 100

MULTIPLES TABLES

Sešity přehledů násobení

MULTIPLICATION BOARD SET

Dřevěná tabulka k násobení

MULTIPLICATION SNAKE GAME

Násobící hadí hra

MULTIPLICATION WORKING CHARTS

Prstové tabulky k násobení

MULTIPLICATION WORKING CHARTS PROBLEM SLIPS

Sada příkladů k Prstovým tabulkám k násobení

MUSIC SIGNS AND NOTES

Hudební znaky a noty ke cvičením se zvonky

MYSTERY BAG

Stereognostický sáček

N

NAIL BOARD

Hřebíčková deska

NEGATIVE SNAKE GAME

Záporná hadí hra

Nido (=Nest)

Název pro montessori zařízení pro děti do 2,5 let (jesle)

Nomenclature cards

Karty

Normalization

normalizace; internalizace M. principů a pravidel

Noun

Podstatné jméno

NUMBER RODS

Červeno-modré tyče

NUMBER TILES

Čísla k Barevné tabuli pro násobení víceciferných činitelů

NUMERALS AND SIGNS

Dřevěné číslice a matematická znaménka

O

OBJECT PERMANENCE BOX WITH DRAWER

"Nic se neztratí“ - šuplík

OBJECT PERMANENCE BOX WITH TRAY

"Nic se neztratí“ - ohrádka

OUTLINE MAP

Slepá mapa

OVOID

Ovoid

P

PARTS OF THE FLAG NOMENCLATURE CARDS

Popisky k pojmenovávání částí vlajky

Peace and tranquility

klid a ticho

Peace Education

Výchova k míru

Peace rose

květina míru

PIN FLAG STAND

Stojan, do kterého lze zapíchnout vlajky zemí

PINK TOWER

Růžová věž

Planes of Development

Postupné úrovně vzdělávání (český překlad Od dětství k dospívání)

PLANETS OF THE SOLAR SYSTÉM

Planety sluneční soustavy

Polarization of attention

polarizace pozornosti (vysoká míra koncentrace na jeden jev)

POLITICAL MAP

Politická mapa

POSITIVE, COMPARATIVE, SUPERLATIVE

Stupňování přídavných jmen

POWER OF THREE CUBE

Krychle pro výpočet třetí mocniny

POWER OF TWO CUBE

Krychle pro výpočet druhé mocniny

Practical Life

Praktický život

Prepared environment

připravené prostředí

Presentation; Present a lesson

Prezentace; představení lekce

PRESSURE CYLINDERS

Tlakové válečky

PRINT

Tiskací písmo

PRISM

HRANOL

PUNCH-OUT-PIN

Razidlo (děrovač)

PUZZLE BIRD

Puzzle – pták

PUZZLE FISH

Puzzle – ryba

PUZZLE FROG

Puzzle – žába

PUZZLE HORSE

Puzzle – kůň

PUZZLE MAP OF THE WORLD PARTS

Puzzle – světadíly

PUZZLE MAPS CABINET

Kabinet na Puzzle mapy

PUZZLE MAPS STAND

Stojan na Puzzle mapy

PUZZLE TURTLE

Puzzle – želva

PYTHAGORAS BOARD

Pythagorova tabule

R

Rewards and praise

odměny a pochvaly

RHOMBIC BASED PRISM

Romboid

ROMAN ARCH

Románský oblouk

RUG BEATER

Klepačka na koberce

S

SAFETY PIN FRAME

Zapínací rám se zavíracími špendlíky

SANDPAPER CAPITALS

Velká hmatová písmena

SANDPAPER LETTER TRACING TRAY / SAND TRAY

Pískový tác

SANDPAPER NUMERALS

Hmatové číslice 0-9

SANDPAPER NUMERALS BOX

Krabička na Hmatové číslice

Scales

Váhy

SCISSORS

Nůžky

SCRUBBER

Kartáč s dlouhou násadou

Secondary / Erdkinder Program (12 -18)

nižší a vyšší gymnázium; montessori pro dospívající

Self-discovery

samostatné objevování; sebeobjevování

Sensorial

Smyslová výchova

SENTENCE ANALYSIS

Větný rozbor

SET OF 2 TRIANGULAR BASED PRISMS

2 trojboké hranoly

SHOE BUTTONING FRAME

Zapínací rám s knoflíčky protahovanými háčkem

SHOE LACING FRAME

Zapínací rám se šněrováním tkaničky bot

SHOE POLISHING BRUSH SET

Sada kartáčů na čištění obuvy

SHORT BEAD CHAINS

Krátké korálkové řetězy

SKITTLE STAND

Stojan na zlomkové kuželky

SMALL BEAD FRAME

Malé počítadlo

SMALL QUATREFOIL

Malý kovový čtyřlist

SMALL SQUARE ROOT BOARD

Odmocninová deska

SMALL TRAPEZOID

Lichoběžník

SMELLING BOTTLES

Čichové lahvičky

SNAPPING FRAME

Zapínací rám s patentkami

SOFT BROOM

Jemné koště

SORTING TRAY

Tác na třídění

SOUND BOXES

Zvukové válečky

SPHERE

Koule

SPINDLE BOXES

Skříňka s vřeténky

Spiritual Embryo

Zárodek lidské duše (český překlad Tajuplné dětství)

SQUARE BASED PRISM

Kvádr

SQUARE BASED PYRAMID

Čtyřboký jehlan

SQUEEGEE

Stěrka

STAMP GAME

Známková hra

STAMP GAME PAPER 15 PROBLEMS

Papírové listy ke Známkové hře

STAND FOR CARPETS

Stojan na koberce

STAND FOR HEIGHT

Stojan pro měření výšky

STAND FOR PINK TOWER

Podstavec pod Růžovou věž

STARS EXERCISE

Hvězdná obloha

STATE BOUNDARIES MAP

Hranice států

SUBTRACTION SNAKE GAME

Odčítací hadí hrA

SUBTRACTION STRIP BOARD

Odčítací proužková tabule

SUBTRACTION WORKING CHARTS

Odčítací prstové tabulky

SUBTRACTION WORKING CHARTS PROBLEM SLIPS

Sada příkladů k Odčítacím prstovým tabulkám

T

TABLE OF PYTHAGORAS

Dekanomický čtverec

TASTING EXERCISE

Chuťové lahvičky

TEEN BEAD BOX

Krabička s perlami k Seguinově tabulce I.

TEEN BOARDS 11-19

Seguinova tabulka I. (od 11 do 19)

TEETHER BALL

Kousátko

TENS BEAD BOX

Krabička s perlami k Seguinově tabulce II.

TENS BOARDS 11-99

Seguinova tabulka II. (od 11 do 99)

THE CENTISIMAL FRAME

Setinová kružnice

The Discovery of the Child

Objevování dítěte

THE FARM

Farma se zvířaty

The Secret of Childhood

Tajuplné dětství

The Story of Numbers

Příběh čísel

The Story of Writing

Příběh písma

THEOREM OF PYTHAGORAS

Pythagorova věta

THERMIC BOTTLES

Teplotní lahvičky

THERMIC TABLETS

Teplotní destičky

THREAD RING

Provlékací kruh

Three-part cards

třísložkové karty

Three-period lesson

trojstupňová výuka; třífázová lekce

Toddler

Batole (6 měsíců - 2,5 let)

TODDLER IMBUCARE BOX WITH KNITTED BALL

Box na vkládání háčkovaného míčku

TODDLER IMBUCARE PEG BOX

Box na vkládání válečků do otvorů

TONE BAR MALLET

Palička ke zvukovým hranolům

TONE BARS SET

Zvukové hranoly - metalofon

Touch boards

Hmatové desky

Touch tablets

Hmatové destičky

TRIANGLE INSCRIBED IN CIRCLE

Kovový trojúhelník v kruhu

TRIANGULAR BASED PRISM

Trojboký hranol

TRIANGULAR BASED PYRAMID

Trojboký jehlan

TRINOMIAL CUBE

trinomická krychle

U

UNIT CUPS

Zlaté kalíšky

UNIT DIVISION BOARD

Tabulka k dělení

UNLABELED CONTROL MAP

Kontrolní slepá mapa

Upper Elementary (Upper El) (9-12)

4.- 5. ročník

V

VELCRO FRAME

Zapínací rám se suchým zipem

VOLUME BOX WITH 1000 CUBES

Krabička ve tvaru krychle s tisíci krychličkami

W

WATERWAYS MAP

Vodní toky

WEIGHTS

Závaží k vahám

WOODEN MOVABLE ALPHABET

Dřevěná pohyblivá abeceda

WOODEN TRAY

Dřevěný podnos

WORKING CHART EQUATION PAPER

Papírové listy k Prstovým tabulkám

WORLD LABELED CONTROL MAP

Kontrolní mapa světa

WORLD UNLABELED CONTROL MAP

Kontrolní slepá mapa světa

Y

YELLOW TRIANGLES FOR AREA

Žluté destičky pro výpočet obsahu

Z

ZIPPING FRAME

Zapínací rám se zipem

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
ALL