Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebuBrowse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

A

Absorbent Mind

absorbující mysl

ADDITION SNAKE GAME

Sčítací hadí hra

ADDITION STRIP BOARD

Sčítací proužková tabule

ADDITION WORKING CHARTS

Sčítací prstové tabulky

ADDITION WORKING CHARTS PROBLEM SLIPS

Sada příkladů ke Sčítacím prstovým tabulkám

Adjective

Přídavné jméno

AGE LEVELS

VĚKOVÉ ÚROVNĚ

ALGEBRAIC BINOMIAL CUBE

Algebraická binomická krychle

ALGEBRAIC PEG BOARD

Kolíčková tabulka k odmocňování

ANIMAL NAMES

Rodiny zvířat

ANIMALS AND THEIR GROUPS

Zvířata a jejich skupiny

ANIMALS AND THEIR HOMES

Zvířata a jejich domov

ANIMALS AND THEIR SOUNDS

Zvířata a jejich zvuky

ANIMALS AND THEIR YOUNG

Zvířata a jejich mláďata

ANIMALS OF THE WORLD

Zvířata světadílů