Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebu
Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL

Lower Elementary (Lower El) (6-9)

1. - 3. ročník

LONG DIVISION

Velké dělení

Upper Elementary (Upper El) (9-12)

4.- 5. ročník

LARGE BEAD FRAME

Velké počítadlo

Secondary / Erdkinder Program (12 -18)

nižší a vyšší gymnázium; montessori pro dospívající

SMALL BEAD FRAME

Malé počítadlo

Kindergarten (K)

předškolní ročník (5 let)

ADDITION STRIP BOARD

Sčítací proužková tabule

Casa dei Bambini, Children's House

Dům dětí (zařízení pro předškolní děti založené MM)

SUBTRACTION STRIP BOARD

Odčítací proužková tabule

Nido (=Nest)

Název pro montessori zařízení pro děti do 2,5 let (jesle)

MULTIPLICATION BOARD SET

Dřevěná tabulka k násobení

Erdkinder

Děti země - název pro Montessori Secondary program (12-15)

GOLDEN BEADS

Zlatý perlový materiál

MONTESSORI AREAS

OBLASTI MONTESSORI

UNIT CUPS

Zlaté kalíšky

Sensorial

Smyslová výchova

STAMP GAME

Známková hra

Practical Life

Praktický život

SHORT BEAD CHAINS

Krátké korálkové řetězy

Cosmic

Kosmická výchova; přír. - spol. disciplíny

BANK GAME

Bankovní hra

Peace Education

Výchova k míru

GREENBOARDS

Zelená tabule

MONTESSORI TERMS

MONTESSORI POJMY

BELL MALLET

Palička na zvonky

3-hour uninterrupted Montessori work cycle

3 hodinový nepřerušovaný prac. cyklus (blok)

BELL DAMPER

Tlumič na zvonky

Absorbent Mind

absorbující mysl

BELLS MUSIC STRIP BOARDS

Pásy s notovými zápisy

Community circle

komunitní kruh (gymnázium)

MUSIC SIGNS AND NOTES

Hudební znaky a noty ke cvičením se zvonky

Control of error

kontrola chyby

BELLS STAFF BOARD

Deska s číslovanou notovou osnovou

Directress (Guide)

průvodce - Montessori název pro učitele

BELLS SET

Sada zvonků

Freedom of choice

svoboda volby; svobodná volba

MOVABLE ALPHABET

Pohyblivá abeceda

Freedom of movement

svoboda pohybu

SANDPAPER CAPITALS

Velká hmatová písmena

Freedom within limits

svoboda v rámci hranic

PRINT

Tiskací písmo

Guidance

provázení

CURSIVE

Psací písmo

Independence

samostatnost; sebeobsluha

COLOR TABLETS

Barervné destičky

Individual approach

individuální přístup

GEOMETRIC CARDS

Karty ke Geometrickým tělesům

Lesson / presentation

lekce (úvod do učiva)/ úvodní prezentace

METAL INSETS STANDS

Poličky pro Kovové útvary

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL