Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebu
Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL

FRACTION CABINET

Komoda pro zlomky

BEAD MATERIAL CABINET

Kabinet pro Barevné korálkové řetězy

PUZZLE MAPS CABINET

Kabinet na Puzzle mapy

STAND FOR CARPETS

Stojan na koberce

FARM TABLE

Stůl pro Farmu

DRESSING FRAMES STAND

Stojan na zapínací rámy

STARS EXERCISE

Hvězdná obloha

EVOLUTION TIME LINE

Časový přehled evoluce

BLACK RIBBON

Černá stuha

ANIMALS OF THE WORLD

Zvířata světadílů

NAIL BOARD

Hřebíčková deska

INTERLOCKING DISKS

Propojené disky

WOODEN TRAY

Dřevěný podnos

BOX WITH BINS

Krabička se třemi přihrádkami

BALLS ON SMALL PEGS

Dřevěné koule na kolících

ELLIPSSOIDS ON SMALL PEGS

Dřevěné elipsoidy na kolících

ROMAN ARCH

Románský oblouk

MULTIPLICATION SNAKE GAME

Násobící hadí hra

NEGATIVE SNAKE GAME

Záporná hadí hra

SUBTRACTION SNAKE GAME

Odčítací hadí hrA

ADDITION SNAKE GAME

Sčítací hadí hra

ALGEBRAIC BINOMIAL CUBE

Algebraická binomická krychle

INTRODUCTION DECIMAL SYSTÉM

Devítková hra

THE FARM

Farma se zvířaty

CABINET FOR BOTANY PUZZLES

Komoda pro botanická puzzle

CABINET FOR ANIMAL PUZZLES

Komoda pro puzzle živočichů

PUZZLE BIRD

Puzzle – pták

PUZZLE FISH

Puzzle – ryba

PUZZLE TURTLE

Puzzle – želva

PUZZLE HORSE

Puzzle – kůň

PUZZLE FROG

Puzzle – žába

BOTANY PUZZLE: ROOT

Puzzle – kořen

BOTANY PUZZLE: LEAF

Puzzle – list

BOTANY PUZZLE: FLOWER

Puzzle – květ

BOTANY PUZZLE: TREE

Puzzle – strom

GEOMETRIC STICK MATERIAL

Geometrický konstrukční materiál

COLORED COUNTING BARS

Barevné počítací tyčinky

VOLUME BOX WITH 1000 CUBES

Krabička ve tvaru krychle s tisíci krychličkami

CUBING MATERIAL

Krychlový materiál

OVOID

Ovoid

PRISM

HRANOL

CONE

Kužel

CYLINDER

válec

SPHERE

Koule

ELLIPSOID

Elipsoid

SQUARE BASED PYRAMID

Čtyřboký jehlan

TRIANGULAR BASED PYRAMID

Trojboký jehlan

HEXAGONAL BASED PRISM

Šestiboký hranol

TRIANGULAR BASED PRISM

Trojboký hranol

SET OF 2 TRIANGULAR BASED PRISMS

2 trojboké hranoly

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL