Montessori Dictionary / Montessori slovník

Montessori terms dictionary - Slovník montessori pojmů

Names of materials in capitals are taken from Starchild - Názvy pomůcek velkými písmeny jsou převzaty od Starchild (www.starchild.cz) 

For internal use - pro vnitřní potřebu
Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
ALL

BUCKLING FRAME

Zapínací rám s řemínky s přezkou

PINK TOWER

Růžová věž

SHOE BUTTONING FRAME

Zapínací rám s knoflíčky protahovanými háčkem

TEETHER BALL

Kousátko

SHOE LACING FRAME

Zapínací rám se šněrováním tkaničky bot

VELCRO FRAME

Zapínací rám se suchým zipem

Touch boards

Hmatové desky

Touch tablets

Hmatové destičky

PRESSURE CYLINDERS

Tlakové válečky

FABRIC BOX

Krabice s látkami

SMELLING BOTTLES

Čichové lahvičky

TASTING EXERCISE

Chuťové lahvičky

SOUND BOXES

Zvukové válečky

BARIC TABLETS

Hmotnostní destičky

MYSTERY BAG

Stereognostický sáček

BLINDFOLD

Páska na zakrytí očí

THERMIC BOTTLES

Teplotní lahvičky

THERMIC TABLETS

Teplotní destičky

Knobbed cylinders

Válečky s úchyty

WEIGHTS

Závaží k vahám

Scales

Váhy

PUNCH-OUT-PIN

Razidlo (děrovač)

BRUSH FOR GLUE

Štětec na lepidlo

GLUE/PAINT JAR

Sklenička na lepidlo nebo barvu

BLACKBOARD ERASER

Houba na tabuli

PLANETS OF THE SOLAR SYSTÉM

Planety sluneční soustavy

Nomenclature cards

Karty

Cutting exercises

Cvičení na stříhání

POSITIVE, COMPARATIVE, SUPERLATIVE

Stupňování přídavných jmen

Adjective

Přídavné jméno

Noun

Podstatné jméno

CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS

Spojky a předložky

GRAMMAR EXERCISES

Gramatická cvičení

ANIMALS AND THEIR GROUPS

Zvířata a jejich skupiny

ANIMAL NAMES

Rodiny zvířat

ANIMALS AND THEIR YOUNG

Zvířata a jejich mláďata

ANIMALS AND THEIR SOUNDS

Zvířata a jejich zvuky

ANIMALS AND THEIR HOMES

Zvířata a jejich domov

COMMANDS FOR THE GEOMETRIC SOLIDS

Sada úkolů ke Geometrickým tělesům

GEOMETRIC CABINET TRIANGLE LABELS

Popisky k částem trojúhelníků z Geometrické komody

DETECTIVE ADJECTIVE EXERCISE COMMANDS

Sada úkolů k Barevným trojúhelníkům k procvičování přídavných jmen

GEOMETRIC CABINET LABELS

Popisky ke Geometrické komodě

GEOMETRIC CABINET MATCHING CARDS

Karty s obrázky a popisky ke Geometrické komodě

FRACTION PROBLEMS

Příklady ke Zlomkům

FRACTION LABLES

Štítky ke Zlomkům

MULTIPLES OF NUMBERS TABLES

Sešity s tabulkou čísel 1 – 100

LIST OF FACTORS TABLES

Sešity přehledů dělitelů

MULTIPLES TABLES

Sešity přehledů násobení

DIVISION WORKING CHARTS PROBLEM SLIPS

Sada příkladů k Prstovým tabulkám k dělení

DIVISION TABLES BOOKLET

Listy s příklady k dělení

MULTIPLICATION WORKING CHARTS PROBLEM SLIPS

Sada příkladů k Prstovým tabulkám k násobení

SUBTRACTION WORKING CHARTS PROBLEM SLIPS

Sada příkladů k Odčítacím prstovým tabulkám

ADDITION WORKING CHARTS PROBLEM SLIPS

Sada příkladů ke Sčítacím prstovým tabulkám

WORKING CHART EQUATION PAPER

Papírové listy k Prstovým tabulkám

STAMP GAME PAPER 15 PROBLEMS

Papírové listy ke Známkové hře

LABELS

Popisky

UNLABELED CONTROL MAP

Kontrolní slepá mapa

PARTS OF THE FLAG NOMENCLATURE CARDS

Popisky k pojmenovávání částí vlajky

LOCATION COLOR SET

Poznávání států

STATE BOUNDARIES MAP

Hranice států

WATERWAYS MAP

Vodní toky

OUTLINE MAP

Slepá mapa

POLITICAL MAP

Politická mapa

WORLD LABELED CONTROL MAP

Kontrolní mapa světa

WORLD UNLABELED CONTROL MAP

Kontrolní slepá mapa světa

HEMISPHERE MAPS AND LABELS SET

Sada 4 map světových polokoulí

LAND & WATER FORMS

Tvary pevniny a vodních ploch

BROWN STAIR

Hnědé schody

KNOBLESS CYLINDERS

Válečky bez úchytů

STAND FOR PINK TOWER

Podstavec pod Růžovou věž

SPINDLE BOXES

Skříňka s vřeténky

TENS BEAD BOX

Krabička s perlami k Seguinově tabulce II.

TENS BOARDS 11-99

Seguinova tabulka II. (od 11 do 99)

TEEN BEAD BOX

Krabička s perlami k Seguinově tabulce I.

DECIMAL STAMP GAME

Desetinná známková hra

HUNDRED BOARD

Stovková tabule

TEEN BOARDS 11-19

Seguinova tabulka I. (od 11 do 19)

SANDPAPER NUMERALS BOX

Krabička na Hmatové číslice

SANDPAPER NUMERALS

Hmatové číslice 0-9

NUMERALS AND SIGNS

Dřevěné číslice a matematická znaménka

NUMBER RODS

Červeno-modré tyče

LONG RODS

Červené tyče

WOODEN MOVABLE ALPHABET

Dřevěná pohyblivá abeceda

BEAD HOUSES

Korálkové domečky

TONE BAR MALLET

Palička ke zvukovým hranolům

GRAMMAR SYMBOL TILES

Velké symboly slovních druhů

BELL / TONE BAR CABINET

Stolek pod Sadu zvonků / pod Zvukové hranoly

FINGER PUPPETS

Prstoví maňásci

DUST PAN

Lopatka na smetí

RUG BEATER

Klepačka na koberce

SQUEEGEE

Stěrka

DUST BRUSH

Smetáček

GARDEN BROOM

Zahradní koště

SCRUBBER

Kartáč s dlouhou násadou

SOFT BROOM

Jemné koště

INDOOR BROOM

Koště

SHOE POLISHING BRUSH SET

Sada kartáčů na čištění obuvy

CLOCK EXERCISES

Určování času

CLOCK WITH MOVABLE HANDS

Hodiny s pohyblivými ručičkami

CHART FOR MEASUREMENT

Tabulka pro výpočet délky

FRACTION CABINET

Komoda pro zlomky

BEAD MATERIAL CABINET

Kabinet pro Barevné korálkové řetězy

PUZZLE MAPS CABINET

Kabinet na Puzzle mapy

STAND FOR CARPETS

Stojan na koberce

FARM TABLE

Stůl pro Farmu

DRESSING FRAMES STAND

Stojan na zapínací rámy

STARS EXERCISE

Hvězdná obloha

EVOLUTION TIME LINE

Časový přehled evoluce

BLACK RIBBON

Černá stuha

ANIMALS OF THE WORLD

Zvířata světadílů

NAIL BOARD

Hřebíčková deska

INTERLOCKING DISKS

Propojené disky

WOODEN TRAY

Dřevěný podnos

BOX WITH BINS

Krabička se třemi přihrádkami

BALLS ON SMALL PEGS

Dřevěné koule na kolících

ELLIPSSOIDS ON SMALL PEGS

Dřevěné elipsoidy na kolících

ROMAN ARCH

Románský oblouk

MULTIPLICATION SNAKE GAME

Násobící hadí hra

NEGATIVE SNAKE GAME

Záporná hadí hra

SUBTRACTION SNAKE GAME

Odčítací hadí hrA

ADDITION SNAKE GAME

Sčítací hadí hra

ALGEBRAIC BINOMIAL CUBE

Algebraická binomická krychle

INTRODUCTION DECIMAL SYSTÉM

Devítková hra

THE FARM

Farma se zvířaty

CABINET FOR BOTANY PUZZLES

Komoda pro botanická puzzle

CABINET FOR ANIMAL PUZZLES

Komoda pro puzzle živočichů

PUZZLE BIRD

Puzzle – pták

PUZZLE FISH

Puzzle – ryba

PUZZLE TURTLE

Puzzle – želva

PUZZLE HORSE

Puzzle – kůň

PUZZLE FROG

Puzzle – žába

BOTANY PUZZLE: ROOT

Puzzle – kořen

BOTANY PUZZLE: LEAF

Puzzle – list

BOTANY PUZZLE: FLOWER

Puzzle – květ

BOTANY PUZZLE: TREE

Puzzle – strom

GEOMETRIC STICK MATERIAL

Geometrický konstrukční materiál

COLORED COUNTING BARS

Barevné počítací tyčinky

VOLUME BOX WITH 1000 CUBES

Krabička ve tvaru krychle s tisíci krychličkami

CUBING MATERIAL

Krychlový materiál

OVOID

Ovoid

PRISM

HRANOL

CONE

Kužel

CYLINDER

válec

SPHERE

Koule

ELLIPSOID

Elipsoid

SQUARE BASED PYRAMID

Čtyřboký jehlan

TRIANGULAR BASED PYRAMID

Trojboký jehlan

HEXAGONAL BASED PRISM

Šestiboký hranol

TRIANGULAR BASED PRISM

Trojboký hranol

SET OF 2 TRIANGULAR BASED PRISMS

2 trojboké hranoly

RHOMBIC BASED PRISM

Romboid

SQUARE BASED PRISM

Kvádr

TRINOMIAL CUBE

trinomická krychle

TABLE OF PYTHAGORAS

Dekanomický čtverec

DECIMAL CHECKER BOARD

Barevná tabule pro násobení desetinnými čísly

PYTHAGORAS BOARD

Pythagorova tabule

PUZZLE MAP OF THE WORLD PARTS

Puzzle – světadíly

PUZZLE MAPS STAND

Stojan na Puzzle mapy

PIN FLAG STAND

Stojan, do kterého lze zapíchnout vlajky zemí

DIVISION TABLES

Kartičky k dělení

DIVISION WORKING CHARTS

Prstové tabulky k dělení

SUBTRACTION WORKING CHARTS

Odčítací prstové tabulky

MULTIPLICATION WORKING CHARTS

Prstové tabulky k násobení

DECIMAL FRACTION BOARD

Tabulka k Desetinným číslům

ADDITION WORKING CHARTS

Sčítací prstové tabulky

DECIMAL FRACTION EXERCISE

Kostičky pro počítání s destinnými čísly

NUMBER TILES

Čísla k Barevné tabuli pro násobení víceciferných činitelů

CHECKER BOARD

Barevná tabule pro násobení víceciferných činitelů

CHECKER BOARD BEADS

Korálky k Barevné tabuli pro násobení víceciferným činitelem

ALGEBRAIC PEG BOARD

Kolíčková tabulka k odmocňování

GEOMETRIC HIERARCHY OF NUMBER

Milionová krychle

SMALL SQUARE ROOT BOARD

Odmocninová deska

BINOMIAL CUBE

Binomická krychle

POWER OF TWO CUBE

Krychle pro výpočet druhé mocniny

METAL VOLUME CONTAINERS

Kovová objemová tělesa

POWER OF THREE CUBE

Krychle pro výpočet třetí mocniny

STAND FOR HEIGHT

Stojan pro měření výšky

YELLOW TRIANGLES FOR AREA

Žluté destičky pro výpočet obsahu

THE CENTISIMAL FRAME

Setinová kružnice

THEOREM OF PYTHAGORAS

Pythagorova věta

TRIANGLE INSCRIBED IN CIRCLE

Kovový trojúhelník v kruhu

EQUIVALENT FIGURE MATERIAL

Kovové tvary stejného obsahu

SMALL QUATREFOIL

Malý kovový čtyřlist

INSCRIBED & CONCENTRIC FIGURES, METAL

Vepsané a soustředné kovové tvary

SMALL TRAPEZOID

Lichoběžník

METAL TRIANGLES

Kovové trojúhelníky

FRACTION CIRCLES STANDS

Podstavec na zlomky

METAL SQUARES

Kovové čtverce

SKITTLE STAND

Stojan na zlomkové kuželky

FRACTION CIRCLES

Zlomky

FRACTION SKITTLES

Zlomkové kuželky

GRAMMAR SYMBOLS

Větné členy

AGE LEVELS

VĚKOVÉ ÚROVNĚ

SENTENCE ANALYSIS

Větný rozbor

Infant

Kojenec (0-6 měs)

TONE BARS SET

Zvukové hranoly - metalofon

Toddler

Batole (6 měsíců - 2,5 let)

FLAT BEAD FRAME

Počítadlo k násobení

Early Childhood

předškolní věk (2,5 - 6)

UNIT DIVISION BOARD

Tabulka k dělení

Lower Elementary (Lower El) (6-9)

1. - 3. ročník

LONG DIVISION

Velké dělení

Upper Elementary (Upper El) (9-12)

4.- 5. ročník

LARGE BEAD FRAME

Velké počítadlo

Secondary / Erdkinder Program (12 -18)

nižší a vyšší gymnázium; montessori pro dospívající

SMALL BEAD FRAME

Malé počítadlo

Kindergarten (K)

předškolní ročník (5 let)

ADDITION STRIP BOARD

Sčítací proužková tabule

Casa dei Bambini, Children's House

Dům dětí (zařízení pro předškolní děti založené MM)

SUBTRACTION STRIP BOARD

Odčítací proužková tabule

Nido (=Nest)

Název pro montessori zařízení pro děti do 2,5 let (jesle)

MULTIPLICATION BOARD SET

Dřevěná tabulka k násobení

Erdkinder

Děti země - název pro Montessori Secondary program (12-15)

GOLDEN BEADS

Zlatý perlový materiál

MONTESSORI AREAS

OBLASTI MONTESSORI

UNIT CUPS

Zlaté kalíšky

Sensorial

Smyslová výchova

STAMP GAME

Známková hra

Practical Life

Praktický život

SHORT BEAD CHAINS

Krátké korálkové řetězy

Cosmic

Kosmická výchova; přír. - spol. disciplíny

BANK GAME

Bankovní hra

Peace Education

Výchova k míru

GREENBOARDS

Zelená tabule

MONTESSORI TERMS

MONTESSORI POJMY

BELL MALLET

Palička na zvonky

3-hour uninterrupted Montessori work cycle

3 hodinový nepřerušovaný prac. cyklus (blok)

BELL DAMPER

Tlumič na zvonky

Absorbent Mind

absorbující mysl

BELLS MUSIC STRIP BOARDS

Pásy s notovými zápisy

Community circle

komunitní kruh (gymnázium)

MUSIC SIGNS AND NOTES

Hudební znaky a noty ke cvičením se zvonky

Control of error

kontrola chyby

BELLS STAFF BOARD

Deska s číslovanou notovou osnovou

Directress (Guide)

průvodce - Montessori název pro učitele

BELLS SET

Sada zvonků

Freedom of choice

svoboda volby; svobodná volba

MOVABLE ALPHABET

Pohyblivá abeceda

Freedom of movement

svoboda pohybu

SANDPAPER CAPITALS

Velká hmatová písmena

Freedom within limits

svoboda v rámci hranic

PRINT

Tiskací písmo

Guidance

provázení

CURSIVE

Psací písmo

Independence

samostatnost; sebeobsluha

COLOR TABLETS

Barervné destičky

Individual approach

individuální přístup

GEOMETRIC CARDS

Karty ke Geometrickým tělesům

Lesson / presentation

lekce (úvod do učiva)/ úvodní prezentace

METAL INSETS STANDS

Poličky pro Kovové útvary

Mat / rug

podložka/ kobereček

GEOMETRIC SOLIDS

Geometrická tělesa

Material

pomůcka; materiál

COUNTERS

Žetony

Mathematical Mind

matematická mysl

CUT OUT NUMERALS

Číslice

Mixed-age classes

věkově smíšené třídy

GEOMETRIC CABINET

Geometrická komoda

Morning circle

ranní kruh, elipsa (MŠ a ZŠ)

BOTANY CABINET

Botanická komoda

Normalization

normalizace; internalizace M. principů a pravidel

LEAF CARDS

Karty s tvary listů

Peace and tranquility

klid a ticho

CIRCLES, SQUARES AND TRIANGLES

Barevné kruhy, čtverce a trojúhelníky

Peace rose

květina míru

INSCRIBED & CONCENTRIC FIGURES

Vepsané a soustředné tvary

Planes of Development

Postupné úrovně vzdělávání (český překlad Od dětství k dospívání)

DETECTIVE ADJECTIVE EXERCISE

Barevné trojúhelníky k procvičování přídavných jmen

Polarization of attention

polarizace pozornosti (vysoká míra koncentrace na jeden jev)

METAL INSETS

Kovové útvary

Prepared environment

připravené prostředí

GEOMETRIC PLANE FIGURES

Průměty ke Geometrickým tělesům

Presentation; Present a lesson

Prezentace; představení lekce

GEOMETRIC SOLIDS BASKET

Košík na Geometrická tělesa

Rewards and praise

odměny a pochvaly

CONSTRUCTIVE TRIANGLES

Konstrukční trojúhelníky

Self-discovery

samostatné objevování; sebeobjevování

CONSTRUCTIVE BLUE TRIANGLES

Modré konstrukční trojúhelníky

Spiritual Embryo

Zárodek lidské duše (český překlad Tajuplné dětství)

DOT EXERCISE

Bodová hra

Three-part cards

třísložkové karty

HORIZONTAL DOWEL VARIATION - SERPENTINE

Kroužek na vlnitém zahnutém kolíku

Three-period lesson

trojstupňová výuka; třífázová lekce

HORIZONTAL DOWEL VARIATION - STRAIGHT

Kroužek na kolíku zahnutém do pravého úhlu

Five Great Lessons

Pět velkých příběhů

DISCS ON HORIZONTAL DOWEL

Kroužky na vodorovném kolíku

Coming of the Universe and the Earth (God with No Hands)

Příběh o vzniku Vesmíru (Bůh, který nemá ruce)

DISCS ON VERTICAL DOWEL

Kroužky na svislém kolíku

Coming of Life

Příchod života na Zemi

CUBES ON VERTICAL DOWEL

Kostky na kolíku

Coming of Human Beings

Příchod lidí

3D OBJECT FITTING EXERCISE

Vkládání krychle, vejce a koule

The Story of Writing

Příběh písma

IMBUCARE BOX WITH KNITTED BALLS

Zavěšování háčkovaných míčků

The Story of Numbers

Příběh čísel

TODDLER IMBUCARE PEG BOX

Box na vkládání válečků do otvorů

Books

Knihy

TODDLER IMBUCARE BOX WITH KNITTED BALL

Box na vkládání háčkovaného míčku

From Childhood to Adolescence

Od dětství k dospívání

IMBUCARE BOARD WITH KNITTED BALL

Deska s otvorem k prostrkávání háčkovaného míčku

The Secret of Childhood

Tajuplné dětství

IMBUCARE BOARD WITH DISK

Deska s otvorem k prostrkávání disku

The Discovery of the Child

Objevování dítěte

BOX WITH SLIDING LID

Box s posuvným víkem

BUTTONING FRAME WITH SMALL BUTTONS

Zapínací rám s malými knoflíky

OBJECT PERMANENCE BOX WITH DRAWER

"Nic se neztratí“ - šuplík

BUTTONING FRAME WITH LARGE BUTTONS

Zapínací rám s velkými knoflíky

CUTTING/SCISSOR TRAY

Tác pro nácvik stříhání

BOW TYING FRAME

Zapínací rám se stuhami

GLUE/PASTE BOX

Tác pro nácvik lepení

LACING FRAME

Zapínací rám s tkaničkou

SORTING TRAY

Tác na třídění

HOOK AND EYE FRAME

Zapínací rám s háčky a očky

BRAIDING BOARD

Copánek

SAFETY PIN FRAME

Zapínací rám se zavíracími špendlíky

SANDPAPER LETTER TRACING TRAY / SAND TRAY

Pískový tác

SNAPPING FRAME

Zapínací rám s patentkami

THREAD RING

Provlékací kruh

ZIPPING FRAME

Zapínací rám se zipem

OBJECT PERMANENCE BOX WITH TRAY

"Nic se neztratí“ - ohrádka

DISKS ON A VERTICAL DOWEL

Barevné kroužky na kolíku

SCISSORS

Nůžky

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
ALL